top of page

بیمه بلایای طبیعی و زلزله -DASK


بیمه زلزله DASK:بیمه بلایای طبیعی

دانستن اینکه از سال 1940، ترکیه قوانینی را برای اولین بار بر اساس قوانین ساخت و ساز و نقشه های مورد استفاده در ایتالیا تهیه کردهاست.

از آن زمان تاکنون، مقامات بیش از ده اصلاحیه از این کد را با آخرین به‌روزرسانی در سال 2018 منتشر کرده‌اند. این به‌روزرسانی مهم بر روی شرایط خاک از طریق یک بررسی زمین‌شناسی متمرکز شده است و چگونه، وقتی با اثرات غوغایی یک زلزله ترکیب می‌شود، آسیب‌هایبه جا مانده را تعیین می‌کند.

به روز رسانی قابل توجهی در مقررات ساخت و ساز نیز در سال 2000 اتفاق افتاد، زمانی که قانون اعلام کرد، پایه های ساختمان باید عمیق ترو محکم تر از نظر کیفیت مصالح مورد استفاده باشد.

این مقررات جدید پس از زلزله سال 1999 که در آن ساختمان‌های فروریخته منجر به تلفات جانی گسترده می‌شود، اجرایی شدند مفهوم داسک بیمه اجباری در مقابل بلایای طبیعی است. در سال 1999 زلزله بزرگ مارمارا رخ داد و متعاقبا نام بیمه داسک نیز مطرح شد. اکنون این بیمه در ترکیه اجباری است و تمامی افراد هنگام خرید ملک و امضای قرارداد بایستی بیمه نامه ملک را همراه داشته باشند، به خصوص اگر بخواهند از طریق بانک برای خرید ملک اقدام کنند.

بیمه داسک خدماتی مانند زلزله - آتش سوزی – انفجار و سونامی را پوشش میدهد و هزینه آن بر اساس متراژ ملک مشخص می شود.


بسیاری از مردم فکر می کنند که داسک تنها در صورت فروریختن خانه شما وارد می شود، اما آنها شامل آسیب های ناشی از لرزش و پس لرزه می شوند. مثال‌ها شامل پیش‌فرض‌های سازه‌ای پس از یک زلزله جزئی در دیوارها، درها و پنجره‌ها است. با هر هزینه کم فروخته می شود، هزینه حذف زباله را شامل نمی شود اما برای صاحبان خانه ارزش خرید آن را دارد.

توجه داشته باشیبن پس از وقوع زلزله به مامور شرکت بیمه تماس گرفته و وضعیت را توضیح داده و به هیچ عنوان به وسایل آسیب دبده دست نزنید تا مامور بیمه به طور دقیق آنهارا ثبت کند. کارشناسان همه چیز را بررسی می کنند و در صورت لزوم برای تایید همه چیز ممکن است مجددا مامور به منزلتان بفرستند حتما در هنگام بیمه کردن ارزش وسیله های منزل را به درستی وارد کنید چون که پس از خسارت مبلغ کمتری به شما پرداخت میشود .

11 views0 comments

コメント


whatsapp-fr.png
whatsapp-ar.png
tr.png
bottom of page